Author Topic: आठवणी  (Read 879 times)

Offline snangareopan@gmail.com

  • Newbie
  • *
  • Posts: 12
आठवणी
« on: May 31, 2018, 08:36:38 AM »
आठवणी 
आठवणी आठवताना कधी
एक चेहरा आठवला
शिंपल्यातून हळूच मोती निघावा
तसा डोळ्यातून थेंब  बाहेर आला

आयुष्याच्या वाटेवर आज
आठवणीचे  किनारे उभे होते
किती आले अन किती गेले
बरेच चेहरे आठवणीत होते

कुणी साथ दिली होती
कुणी लांबूनच पाहिलं होतं
काहींनी वार केले होते
शेवटी आपलं असं कोणीच नव्हतं

कधीतरी आठवणीत बुडावं
 चुकलं कोणाचं ते आठवावं
भेट अजून एकदा व्हावी
अन हृदय भरून यावं
 
आठवणींच्या या कहाण्या
आठवनीतच राहाव्यात
आठवणी आठवता आठवता
आठवणीच होऊन जाव्यात
                         सोपान नांगरे
                         BVCPK

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Parshuram Mahanor

  • Newbie
  • *
  • Posts: 31
Re: आठवणी
« Reply #1 on: June 04, 2018, 01:49:46 PM »
आठवणींच्या या कहाण्या
आठवनीतच राहाव्यात
आठवणी आठवता आठवता
आठवणीच होऊन जाव्यात...

Nice lines...