Author Topic: नजरेचा तीर  (Read 691 times)

Offline Vijay Rajmane

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
नजरेचा तीर
« on: September 05, 2018, 08:03:08 PM »
तुझ्या नजरेची तीर, गेली माझ्या हृदयाच्या आरपार ।
झाली अशी जी जखम, त्याला नाही या जगात मलम ।।

Marathi Kavita : मराठी कविता