Author Topic: डोक्यामध्ये बाबांचा थॉट पाहिजे ....  (Read 952 times)

Offline gopal kabnurkar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
डोक्यामध्ये  बाबांचा थॉट पाहिजे ....

  ना  घडयाळ  ना  इंजिन
  ना  बाबांची नोट पाहिजे
   आज  डोक्यामध्ये
   बाबांचा थॉट  पाहिजे ...... |धृ |

        तुमच्यासाठी बाबाने
        किती लढाया लढल्या
        सत्तेसाठी तुम्ही
         किती  पार्ट्या काढल्या
         ना  कोट  ना  वोट
         ना  मतांचा  घाट पाहिजे
         डोक्यामध्ये  बाबांचा थॉट पाहिजे |1|

    दिला  मंत्र आम्हा
     शिकून  संघटीत करण्या
     पण व्यसनात झीगल्या
    पिढ्या आमच्या तरण्या
     ना  आफ्फू ना गांज्या
    ना दारूचा  घोट  पाहिजे
     डोक्यामध्ये  बाबांचा थॉट पाहिजे ..|2|

           दिले  संविधान
           विकास  कराया
           स्वार्थासाठी  लागला 
          आप्ताना माराया 
          ना  दंगा  ना  पंगा 
          ना रक्ताळलेली वाट पाहिजे
        डोक्यामध्ये  बाबांचा थॉट पाहिजे ..|3|

    दिला  धम्माचा
     आम्हांस आधार
    पण  वाडी वस्तीमध्ये
    आज  वेगळाच प्रकार
    ना गंडा ना  दोरा
    ना मंतरलेला माठ पाहिजे
     डोक्यामध्ये  बाबांचा थॉट पाहिजे ..|4|

        सिंह जरी गेला
         विचार नाही मेला
         दाखवीन  भीमराव
         फाडून  छातीला
         ना  सत्ता ना भत्ता
         ना  उत्सवांचा सारीपाठ पाहिजे
         डोक्यामध्ये  बाबांचा थॉट पाहिजे ..|5|

                गोपाल कबनुरकर.   
                         मिरज.