Author Topic: कविता..खाकी जागते जेंव्हा  (Read 422 times)

Offline kumudkadam

  • Newbie
  • *
  • Posts: 37
खाकी जागते जेव्हा

माजतो दानव जेंव्हा
मानवता ही नमते तेंव्हा
हाहाकार गुन्हे करतात जेंव्हा
कर्दनकाळ बनुनी लाठी जागते तेंव्हा

देशाचा घात जेंव्हा
होई रक्तपात तेंव्हा
जळते विस्तवात राष्ट्र जेंव्हा
खाकी रणांगण गाजवते तेंव्हा

आतंक घुसखोरी होते जेंव्हा
संकट भारी येते तेंव्हा
-हास नैतिकतेचा होतो जेंव्हा
शौर्य खाकी दाखवते तेंव्हा

मानवता नांदते तेंव्हा
नाश दुष्टांचा होतो जेंव्हा
स्वातंञ्य लाभते तेंव्हा
खाकी जागते जेंव्हा
सत्यमेव जयते..नारा होतो तेंव्हा
« Last Edit: July 05, 2018, 04:28:56 AM by kumudkadam »