Author Topic: कविता ॥ हलायचं नाय कि डुलायचं नाय , हाताची घडी , तोन्डावर बोट आणि एकदम गोगलगाय ॥  (Read 1023 times)

Offline siddheshwar vilas patankar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 290
  • Gender: Male
  • siddheshwar patankar

मित्रा, तुला कधी पैश्याचं गणित पडतं कि नाही ?

तुझं त्याच्यावाचून घोडं अडतं कि नाही ?

मला नेहेमी पडतं , आणि माझं कायम अडतं

सालं आपलं घोडंच लंगडं

कधी फुटतं तांबडं आणि कधी अंधारतं

ते समजतच नाही 

पैसा कसा येतो न जातो , ते बी उमजतच नाही ॥

मोठाली स्वप्न या राजकारण्यांची

का बरं आपणच बघायची ?

दर पाच वर्षांनी असतो मोठाला कार्यक्रम

आपण सालं असंच कुत्र्यावानी जगायचं

जणू ठरलेला नेहेमीचा क्रम

हलायचं नाय कि डुलायचं नाय

हाताची घडी , तोन्डावर बोट आणि एकदम गोगलगाय

कोण बाजूला मरत असेल तरी खांदा देऊन घरी यायचं

दुसऱ्यादिवशी परत उठायचं आणि कामाला लागायचं

हलायचं नाय कि डुलायचं नाय

हाताची घडी , तोन्डावर बोट आणि एकदम गोगलगाय ॥


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C