Author Topic: धर्म एक महारोग  (Read 152 times)

Offline sagarabnave

  • Newbie
  • *
  • Posts: 11
धर्म एक महारोग
« on: November 21, 2018, 12:00:45 PM »
धर्म एक महारोग

धर्म पाडती अंतर
धर्म पाडती विचारं 

धर्म पाडती चक्रातं   
धर्म पाडती भवऱ्यातं

धर्म पाडती मतभेदं 
धर्म पाडती जातीभेदं

धर्म पाडती रीतीतं
धर्म पाडती विधितं.

धर्म मारती लोकांशी
धर्म जाळती लोकांशी

धर्म वाटती देशांशी
धर्म वाटती प्रांताशी

ऐका जनार्दनीं धर्म असे नव्हता नि नाही काही
मनुष्याशी माणुसकीचं धर्म असे सर्व काही 

                              --- सागर अबनावे

Marathi Kavita : मराठी कविता