Author Topic: पोस्टमार्टेन रिपोर्ट.. (The cause of death is cast)  (Read 785 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
उद्या परवा सीलबंद त्याचा 
पोस्टमार्टेम रिपोर्ट येईल
खरा असेल कदाचित खोटा नसेल   
पुरा असेल बहुदा अपुरा नसेल
करणाऱ्याच्या मनावरील
ओझ्याखाली दबला नसेल
आणल्या पुसल्या पुराव्याने
उलटा सुलटा झाला नसेल
वैद्यकीय भाषेत शास्त्रशुद्ध
जसा कि ...
अतिरिक्त रक्तस्त्रावाने..
अथवा गुदमरून गेल्याने ..
वा व्हिसेरा तपासनीस 
रिपोर्ट लवकरच कळेल.. 
वगैरे ..वगैरे.. परंतु
काहीही असला तरी
कधीही आला तरी
तो रिपोर्ट ..
खरा कधीच नसेल
कारण त्याच्या मृत्यूचे कारण
कुठलेही सर्टिफिकेट 
कुठलाही रिपोर्ट 
कधीच दाखवणार नाही
त्यांना मुळी दाखवताच येणार नाही
कारण ते असेल “ जात “
(The cause of death to the best of my knowledge and belief is cast )

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: May 04, 2014, 06:37:26 PM by MK ADMIN »