Author Topic: Mk च्या या जगात  (Read 510 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
Mk च्या या जगात
« on: March 20, 2015, 03:10:07 PM »
Mk च्या या जगात

Mk च्या या जगात
पाऊल माझे पडले  की
चांगले चांगले कवी
मित्र माझे झाले की

Mk च्या जगा वाद ही
फार झाले की 
ते वाद माझ्या मित्राने केले की
तरीही मी क्षमा सर्वाची
मागितलो की 
मला माफ ही नाही कोणी केले की

Mk च्या या जगातून
मी पाऊल माझे उचलो की
तवा काही कवी ने मला
समजावले की
काही मित्राने मला सावरले की
Mk  च्या जगात आसे घडले की

                                 कवी
                            बबलु पिस्के
                         9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता