Author Topic: खोट्या प्रेमावरची वेडी आशा  (Read 982 times)

Offline Shona1109

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 64
                             खोट्या प्रेमावरची वेडी आशा

खूप वर्षांनी ते दोघे  भेटलेले
भेटण्यापेक्षा अचानक समोरासमोर आलेले
क्षणात एकमेकांची नजर एकमेकात भिडलेली
काही वेळासाठी  एकमेकांमध्ये हरपलेली
आजुबाजूच त्यांना काहीच राहील  नव्हत भान
त्या एका क्षणामध्ये सर्व काही घडलेलं
रेल्वेचा सिग्नल सुटलेला तो रोजच्याप्रमाणे पुढे गेलेला
ती मात्र तिथेच खिडकीपाशी एकटक बघत बसलेली
डोक्यातल्या विचारांची चक्रे भूतकाळात मोडलेली
हो....तोच होतो तो
ज्याच्यावर आपण जीवापाड प्रेम केलेलं
ज्याच्यासाठी आपण सर्व काही सोडलेलं
त्यानेही तेव्हा लग्नाच्या वचनात अडकवलेल
आयुष्यात सुखी ठेवण्याच स्वप्न मोठ दाखविलेल
मी मात्र त्याच्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकत गेलेली
त्याने दाखवलेल्या स्वप्नांवर  डोळे बंद करून विश्वास ठेवत गेलेली
पण त्याचा हेतू मात्र वेगळाच होता
माझ्या पैशाच्या जोरावर त्याला चंद्र गाठायचा होता
त्याला नाही अडकायचं होत संसाराच्या जाळ्यात
नाही जपायची होत वचनांची गाठ
त्याच माझ्यावर प्रेम कधीच नव्हत
ते फक्त माझ्याजवळ असलेल्या पैशावरच होत
आयुष्याच्या वाटेवर अर्धवट हाथ सोडून
माझ्या गर्भात इवलस पिल्लू ठेवून तो कायमचाच गेला होता
मी मात्र त्याला थांबवू नाही शकली
कारण त्याच्या खोट्या प्रेमावर अजूनही विश्वास ठेवत होती
उगाच पोरीला बाबा येण्याची खोटी आशा दाखवत होती
तिला काय माहित तिचा बाबा कसा आहे
त्याला तर त्याच्या पोरीचा कधीच नव्हता उभारा
नाहीतर तो अस आपल्याला एकट टाकून गेला नसता
आजही तो नेहमीसारखा पाठ फिरवून गेलेला
आणि मी वेडी त्याच्या येण्याची वाट बघत बसलेलीMarathi Kavita : मराठी कविता


Offline Maddy_487

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 145
  • Gender: Male
Chaan aahe