Author Topic: तर कधी ..नरेंद्र दाभोलकर  (Read 1256 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
समोरच्या व्यक्तीचे अस्तित्व
पुसून टाकण्या एवढी
माणसे का बरे होतात कट्टर ?
धर्म जात भाषा प्रांत
यांचा अट्टाहास का राज्य करतो
माणसाच्या मनावर ?
अहंकाराच्या उदात्तीकरणातून
मारायला अथवा मारायला
उद्युक्त करणारा आवेश
कसा निर्माण होवू शकतो बर ?
कधी ते चढतात फासावर
कधी ते चढवतात फासावर
झाडाच्या फांद्या तोडाव्या तशी 
पडतात माणसांची कलेवर
हिंसेचे हे तांडव पाहतांना
मनातील माणूस भयभीत होतो
माणसावरील माझाच विश्वास
उडून जावू लागतो
निमित्त होते कधी मार्टिन ल्युथर 
तर कधी ..नरेंद्र दाभोलकर

 विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:57:51 AM by MK ADMIN »