Author Topic: माझी कविता  (Read 947 times)

Offline Uddhav Bhaiwal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
माझी कविता
« on: August 26, 2013, 09:24:22 PM »
      माझी कविता
कधी मनामधि विचार येतो
"कशी असावी माझी कविता"
उत्तरही मागाहुनी येते
"अशी असावी माझी कविता"
सूर्याचे तिज तेज असावे
अन् चंद्राची शीतलता
पहाटवाऱ्यावर डुलणाऱ्या 
जाई-जुईची कोमलता
सागरावरि उफाळणाऱ्या
लाटांचा आवाज असावा
लोभसवाणे रुप बाळाचे
नववधुचा तिज साज असावा
माझ्या कवितेमध्ये असावी
वज्राजैशी कठोरता
फुटेल पाझर पाषाणाला
अशी असावी तित ममता
गरिबांचे अश्रू जे वर्णिल
असे तिला कारुण्य असावे
अन्यायाला वाचा फोडिल
असे तिला सामर्थ्य असावे
प्रलयंकारी विचारधारा
खळबळ उडविल जी जगती
नव-आशा अन् जोम दाखवी
गाडील जुन्या मतांना ती

                             उद्धव भयवाळ
                             १९, शांतीनाथ हाऊसिंग सोसायटी
                             गादिया विहार रोड
                             शहानूरवाडी
                             औरंगाबाद ४३१००५
                             मोबाईल: ८८८८९

Marathi Kavita : मराठी कविता

माझी कविता
« on: August 26, 2013, 09:24:22 PM »

Download Free Marathi Kavita Android app

Join Marathi Kavita on Facebook

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Name: Email:
Verification:
दहा गुणिले नाऊ  किती ? (answer in English number):