Author Topic: इनकाऊंटरची बॉडी पाहून ..  (Read 1157 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
इनकाऊंटरची बॉडी पाहून ..
« on: December 01, 2013, 07:53:46 PM »
एक गोळी सुटते
एक जीवन संपते
एक विश्व हरवते
मेंदूच्या पोकळीत
लुकलुकणाऱ्या
हजारो आठवणी
स्मृतीचे पुंज
विझून जातात
एका क्षणात....

पोलीस म्हणाला
तो गुंड होता
नामचीन
केले होते त्यानं
अनेक खून
घेतल्या खंडण्या
घातले दरोडे
तरीही
इनकाऊंटरवरच्या वेळी
तोही धावला तसाच
प्राणपणान
अन झाला होता
गलितगात्र
पाहून मृत्यू समोर ..

नाकारून त्याला
साऱ्यांनी आपला गळा
होता सोडवून घेतला
शेवटी सर्वांच्या
पाया पडून
रडून भेकून
पत्करावच लागलं
होतं त्याला मरण..

त्याच्या आठवणी
घराच्या दाराच्या
बायकोच्या पोराच्या
आईच्या बापाच्या
शाळेच्या मित्रांच्या
सुखाच्या दु:खाच्या
मैत्रीच्या सुडाच्या
गेल्या होत्या संपून 
ब्लँक आउट होवून....

समोर होता तो
एक निरुपद्रवी
सर्वसाधारण दिसणारा
साडेपाचफुटी देह
अचूक गोळ्यांनी
मर्मस्थानी विंधलेला
त्यान केलेला
एकही गुन्हा
मला माहित नव्हता
तोही मला माहित नव्हता
तरीही तो तरूण देह
संपवावा लागला असा
याच दु:ख माझ्या मनात
दाटून आल होत 

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: April 19, 2014, 12:38:55 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता