Author Topic: हो मूर्ख आहे, मी शतमूर्ख आहे.....  (Read 1267 times)

Offline ujjwalamba

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
हो मूर्ख आहे , मी शतमूर्ख आहे …
मला स्वार्थी होणे , हे जमलेचि नाही ।
साभोतली चाले जी स्पर्धा जीवांची ।
मी स्पर्धेमध्ये त्या उतरलेची नाही ।।

इथे पांघरुनी मुखवटे जगावे
कधी सत्य कोणा नसे रे स्वीकार
सुखाच्या शोधात , मने मारुनिया… 
इथे असत्याला घडे नमस्कार …
अशा या जगात कसे वावरावे ।
मला बावळीला समजलेची नाही ।
साभोतली चाले जी स्पर्धा जीवांची ।
मी स्पर्धेमध्ये त्या उतरलेची नाही ।।

कसे मी बोलावे , कसे मी चालावे
किती झाकुनीया , किती दाखवावे ।
कुठे हात द्यावा , कुठे स्वार्थ व्हावा …
मला ना कळावे , इथे बारकावे …
इथे दुध प्यावे , मिटूनिया डोळे …
मला हेच सत्य ,उमगलेच नाही ।
साभोतली चाले जी स्पर्धा जीवांची ।
मी स्पर्धेमध्ये त्या उतरलेची नाही ।।

इथे नित्य बदले , जगण्याचा अर्थ ।
इथे रोज अस्तित्व , जपण्याची शर्थ ।
कुठे माया- ममता, कुठे रे जिव्हाळा ।
अता जीवनात , उरे फक्त स्वार्थ ।
जगी चालते या , धनाचीच सत्ता ।
मला तो मिळविणे, हे जमलेची नाही
साभोतली चाले जी स्पर्धा जीवांची ।
मी स्पर्धेमध्ये त्या उतरलेची नाही ।।

गमे या जगी तू , असे सर्व कोशी ।
अणु रेणू तुनी , तुझा रे निवास …
तरी संग मजला , कसा चालला हा
जगाचा विनाश कडे रे प्रवास ।
तुवा खेळवावे , नवे नित्य खेळ
मला त्याचे मर्म , उमजलेच नाही …
साभोतली चाले जी स्पर्धा जीवांची ।
मी स्पर्धेमध्ये त्या उतरलेची नाही ।।