Author Topic: विश्वास.....  (Read 1353 times)

Offline vidyakalp

  • Newbie
  • *
  • Posts: 35
विश्वास.....
« on: March 17, 2014, 09:34:06 PM »
विश्वास.....
कमवणे कठीन पण
गमावणे अगदी सोपा

विश्वास.....
कुणावर करायचा आणि
कुणावर नाही करायचा

विश्वास.....
ज्याने केला तो संपला
नाही केला तोही संपला

विश्वास.....
बोलण अगदी सोपा
ठेवणे तेवढाच कठीण

विश्वास.....
असेल तर दिल मिळतात
संपला तर दिल तुटतात

$ vidyakalp $

Marathi Kavita : मराठी कविता