Author Topic: वासनाकेंद्र ..  (Read 1071 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
वासनाकेंद्र ..
« on: April 04, 2014, 08:18:21 PM »
मेंदुच्या कोपऱ्यात ..
कुठेतरी आत
आदिम काळापासून 
ठामपणे बसलेले
वासनाकेंद्र ..
असते एक सत्ताकेंद्र
सर्वव्यापी जीवनाचे
कधी शक्तिशाली
सार्वभौम राजासारखे
तर कधी बेदरकार
बेमुर्वत गुंडासारखे
तुमच्या चांगुलपणाचा
अथवा धाकधपाट्याचा 
त्यावरती काहीही
परिणाम होत नाही
राजरोसपणे कधी
छाती पुढे काढून
चोरासारखा कधी
अंधाऱ्या गल्लीतून
आपले अस्तित्व क्षणोक्षणी
ते सिद्ध करीत असते
या अफाट अनाकलनीय
सृजनधारेचा ताबेदार   
कोण आहे कळत नाही
असंख्य सुखाच्या
पोतडीत त्याच्या
कधी कधी असतात
अतिशय तीव्र तीक्ष्ण
मारक शस्त्र
जी क्षणात करू शकतात
जीवनाचा नाश
सहजपणे कधीही
क्षणभराच्या
आंधळ्या आवेगाने
आणि मग
आक्रोशानी भरलेले
पश्चातापी धरणे
व्यर्थ ठरते

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: April 19, 2014, 12:17:34 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता