Author Topic: पॉवरफुल बाबा  (Read 883 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
पॉवरफुल बाबा
« on: May 11, 2014, 11:01:59 PM »
गर्द भगव्या कपड्यातला
मोठी दाढी वाढवलेला
हिमालयी जावून आलेला
बाबा पॉवरफुल असतो
त्याचे मंत्र तयार शिजले
आशीर्वाद पक्के पिकले
घेतो दान जरी करोडो
परि धना कधी न शिवतो
आश्रम वासी तयार केले
घरदार ते सोडून आले
अष्टोप्रहर दिमतीला
मोठा फौजफाटा असतो
त्याचे फोटो त्याचे पुतळे
ताईत जडले अंगठी मधले
घरो घरी भक्तांच्या अन
मोठा देव्हाराही असतो
जागोजागी गल्लोगल्ली
शहरोशहरी गच्च भरले
या देशाचे भाग्य थोरले 
रतीब यांचा कधी न सरतो

विक्रांत प्रभाकर


« Last Edit: May 18, 2014, 10:08:27 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता