Author Topic: देहाधारी जीवा  (Read 516 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
देहाधारी जीवा
« on: July 29, 2014, 01:42:37 PM »
देहाधारी जीवा
देहाचीच ओढ
आसक्तीच गोड
सर्वव्यापी |
स्वयंभू खुंटाची 
मुळे पाताळात
व्यर्थ यातायात
खेचण्याची |
अस्तित्वाच्या गळी
जाणिवेची दोरी
देखणी सोयरी
गाठ घट्ट |
पानोपानी गर्द
दाटले जीवन
तरी देठाधीन
सळसळ |
जैसे आहे तैसे
पाहतो डोळ्याने
वाहते जगणे
पाण्यावरी |

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: July 30, 2014, 12:19:16 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता