Author Topic: आसरा  (Read 660 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
आसरा
« on: July 31, 2014, 07:03:34 PM »
गाव नदीची आसरा
काळा डोह सांभाळते
पोर बुडुनीया मरे
पूजा जोरात चालते 
मेल्या पोराच्या आईचे
दु:ख डोहात जिरते
काळ्या उदास डोहाचे
भय सांजेला डसते
कुणी ऐकतो रातीला
गाणी अवेळी कातर
चाळ छुमछुमणारे
नदी किनारी वावर
छाया दिसते कुणाला
म्लान उदास बैसली
वाऱ्यावरती हलती
काळ्या ढगांची सावली

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: July 31, 2014, 10:06:13 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता