Author Topic: द्वेगात जन्म देवा  (Read 494 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
द्वेगात जन्म देवा
« on: August 17, 2014, 01:37:03 PM »
येवू दे कुठूनही
सारी वेदनाच आहे
विझविण्या सामर्थ्य
पण फुंकरीत आहे

जगण्याच्या मालका 
देणे तुज हा कर आहे
मरणकाळी वेळी अवेळी
सारेच पण माफ आहे

प्रत्येक गाणे चांगले
असे कुठे होते का ?
सारेच जुगारी जिंकति
असे कधी घडते का ?

वाटते तयांस की हा
साराच खेळ मजेचा
रुतती हाडात बेड्या
प्रकार असे सजेचा

सारेच सुज्ञ येथे
सारेच जरी जाणते
प्रत्येक प्रवचनात
सत्य दडुनी हासते

दे भीतीला मिठी वा
घे करुनि गढी वा
घडणारे घडतेची ना
द्वेगात जन्म देवा


विक्रांत प्रभाकर

 
« Last Edit: August 18, 2014, 08:23:20 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता