Author Topic: आपला रस्ता नि आपलेच पाय  (Read 838 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
पुन्हा कोसळलो
आदळलो खाली
खरचटलेली
जखम कण्हली

पुन्हा उसळलो
जरी होत लाही
कुठे जायचे ते   
कळलेच नाही

स्वप्न सजविले
हिम पांघरले   
परंतु मातीत
मन अडकले

असे कुणाचे
भाग्य थोरले
पावसात जे
वाहून गेले

आणि शेवटी 
उरले ते काय
आपला रस्ता नि
आपलेच पाय

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: January 18, 2015, 05:15:55 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता