Author Topic: दुःखाचा आस्वाद  (Read 815 times)

Offline Rajesh khakre

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 167
दुःखाचा आस्वाद
« on: January 21, 2015, 05:02:26 PM »
दुःखाचा आस्वाद

जुनीच ओळख
दुःखाशी ती माझी
सुख नोहे राजी
यावयाला

दुःखाचा तो भार
घेण्या पाठीवर
सदैव तत्पर
राहतसे

दुःख तो सोबती
मैतर जीवाचा
पाठ ना सोडी
कदापिही

नाही भरवसा
कधि त्या सुखाचा
स्तायित्वाच्या त्याच्या
नेम नाही

सगा सोयरा तो
दुःख एक माझा
आणिक जीवाचा
कोणी नाही

येवोत कितीही
दुःखाचे ते धुके
मन ना ते सुके
कोमेजून

नाही ही तक्रार
दुःखाची ती माझी
झालो आहे राजी
जगण्या ते

उगी का रडावे
दुःखाच्या त्या भेणे
चोखंदळ जगावे
दुःखासहित

देवा मी ही तुझा
किती तो आभारी
जगण्याची उभारी
दुःखासवे

दुःखास मानतो
तुझाच प्रसाद
त्याचाही आस्वाद
प्रेमभरे

दुःखाशी ती इतकी
झालीसे सलगी
तेची आता वाटे
सुखरुप

---राजेश खाकरे
Mo.7875438494
rajesh.khakre@gmail.com

Marathi Kavita : मराठी कविता