Author Topic: संदर्भ नसलेली संस्कृती. . .  (Read 514 times)

Offline bvardhekar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
संदर्भ नसलेली संस्कृती
पत मिळवण्यासाठी धडपड
धर्माचं मुलभूत रोप
मुळासकट


ग्रहणे, पिधाने, युत्या, अंतरीक्षाचे संगती
सकल मानवसमाज प्रकटती
पंचागाच्या भिंती
खिडकीशिवाय

हरलेली मने शोधीत आधार
विळख्यात येती
कुटनीती

सदैव सहर्ष स्वागताच्या कमानी
गावोगावी , नावं मात्र
दगडी देवांची

पिसाटलेली माणसं, जत्रेचा उरुस
नवस, माळा, तोरणं, बळी
उगवता दिवस
मावळून जातो


शोधावी शांती प्रभू चरणी
म्हणती मने अशांतीची आरास,
बुवाबाजीचा डौल
फुंकण्यासाठी


नालस्ती धर्माची, दंगली पाठीराख्या
मरिती दरिद्री, निष्पापी आक्रंद
उच्चभ्रूचा शोक

आता मात्र सर्व बदलत आहे
धर्म हा नामधारी,जात-पात
कृतीशील कृत्रिम घटना
लिहिण्यासाठी

आता मात्र हद्द झाली
महापुरुषाची वाटणी
इतिहासाची नवनिर्मिती
स्वार्थासाठी

ऐहिक मानवकल्याणाच्या स्मृती
देशहित साधण्याला.

- भूषण वर्धेकर

24 July 2009