Author Topic: ••••मी भावकी••••  (Read 438 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 133
••••मी भावकी••••
« on: June 02, 2015, 05:42:05 PM »
••••मी भावकी••••

मी भावकी मी भावकी
 मी भावकीस बोलतो.

या साऱ्या जगात
मी त्यानाच वैर मानतो.
मी भावकीस कधी न
काहीना सांगतो.


मी भावकी मी भावकी
मी भावकीस बोलतो.

मी भावकी मी भावकीस
का भांडतो.
वीणा कारण मी त्यांचे
तिरस्कार का करितो.

मी भावकी मी भावकी
मी भावकीस बोलतो.

वीणा कारण मी हया
मनात बैर हे पाळतो.
वीणा कारण वैरी मी
त्यानाच का मानतो.

मी भावकी मी भावकी
मी भावकीस बोलतो.

जे भावकी मला
ही कला शिकवतो
त्यांच्याच पाटीत मी
खंजीर का गुसवतो.

मी भावकी मी भावकी
मी भावकीस बोलतो.

               कवी - बबलु
             9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता