Author Topic: मनाचे खेळ  (Read 611 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
मनाचे खेळ
« on: June 14, 2015, 09:15:14 PM »
मन अडकते
धनाच्या विचारात
हिशोबाच्या खतात
नफ्याच्या आनंदात
तोट्याच्या दु:खात
मन अडकतच राहते

मन थकते
प्रपंचाचा भार वाहून
घर ऑफीस अन
बाजारी धावून
तेच तेच पुन्हा जगून
मन थकतच राहते

मन हरवते
नात्यातील खोटेपणात
व्यवहारी नाटकात
मुखवट्यातील जगण्यात
जगाच्या बाजारात
मन हरवूनच जाते

मन खचते
कामातील गुलामीने
उद्याच्या भीतीने
पगाराच्या काळजीने
बेकारीच्या विचाराने 
मन खचतच राहते

मन थांबते
रिटायर होवून
निरोपयोगी ठरवून
अडगळीत पडून
स्वतःत कोमेजून
मन थांबूनच राहते

मन मरते
मरणाच्या भीतीने
विसरून जगणे
हरवून हसणे
होत उदास गाणे
मन मरतच राहते

असे हे मन
का स्वत:ला शोधेल
जगाला जाणेल
कोडे उलगडेल
जगण्यातल
खरेच का हे मन

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/
Marathi Kavita : मराठी कविता