Author Topic: मी नाही त्यातली ......  (Read 648 times)

Offline Anil S.Raut

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 205
मी नाही त्यातली ......
« on: June 29, 2015, 05:51:07 AM »
********मी नाही त्यातली******
         अनिल सा.राऊत (9890884228)
*****************************

नका आळ घेऊ जाऊबाई
आधी सांगा का एवढी घाई ?
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||०||

`सदना´चं मी काही बोलणार नाही
पुन्हा कधी `चिक्की´खाणार नाही
अळीमिळी गपचिळी मजेत राहू
बोभाट्याने ओरडतील सासूबाई...
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||१||

कुणी मारला डोळा,कुणी `डल्ला´
तुम्हालाच झाली होती किती घाई ?
सारेच कशाला उघडून सांगु लोका
माकडाच्या हाती उगीच कोलीत जाई...
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||२||

शेजारणीची बघा किती आहे `पदवी´
आपले झाकून दुस-याचे वाकून पाही
उणीदुणी तिची काढू आपण मिळून
वळवू विषय मग कसली चिंता नाही...
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||३||

तुमचे तोंड तिकडे ,माझे इकडे
यातच बघा असा `घोटाळा´ होई
मलई खावू दोघी वाटून वाटून
अन् उडवून लावू तोंडाळ सासुबाई...
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||४||

*अनिल सा.राऊत
9890884228

Marathi Kavita : मराठी कविता