Author Topic: मृत्यू इयत्ता नववीतला ...  (Read 547 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550


काल अचानक पाहिला मी
मृत्यू इयत्ता नववीतला
खेळता खेळता दारामध्ये 
डाव अखेरचा संपलेला

रोगराई नव्हती कुठली
नव्हता अपघात वा झाला
हसता हसता धावता धावता
होता तो खाली कोसळला

कणखर काटक देह त्याचा
आणि निरागस चेहरा
माती लागली हाता गाला
अंगावरती घाम सुकला

एक विच्छिन्न आक्रोश
साऱ्या रुग्णालयात दाटला
एकमेकांच्या मिठीत रडत   
त्याच्या मायबापांनी केलेला

आग हृदयी पाहणाऱ्याच्या 
डोळ्यात सागर दाटलेला
का ? कश्याने ?या वयात?
प्रश्न साऱ्यास पडलेला

काय कुणा सांगावे मी
अर्थ नव्हता जरतर ला
ट्रॉलीवर तो अलगदपणे
जणू आताच निजलेला   

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/