Author Topic: तूच तुझा आधार  (Read 754 times)

Offline sanjay limbaji bansode

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 260
तूच तुझा आधार
« on: October 15, 2015, 10:34:17 AM »
उजेड गेला सावली गेली
राहिला अंधार
तुच तुझा आधार गड्या
तूच तुझा आधार !!धृ!!

का रडतो रं का पडतो
तुला होती कुणाची साथ
अरे माझं माझं म्हणीत होता
त्यांनं दिली पाठीवर लात
चल गड्या रं उचल मढ्या
नको होऊ भुईला भार
तूच तुझा आधार गड्या
तूच तुझा आधार !!1!!

त्सुनामी झाल्या सागरी लाटा
नायनाट झाला गोठा
चालीत होतो ज्या रस्त्यावरी
झाल्या रक्ताळलेल्या वाटा
देह जळाला माणूस कळाला
होता स्वार्थाचा बाजार
तूच तुझा आधार गड्या
तूच तुझा आधार !!2!!

संजय बनसोडे 9819444028

Marathi Kavita : मराठी कविता