Author Topic: निसर्ग रुसला तर  (Read 563 times)

Offline sulabhasabnis@gmail.com

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 101
  • Gender: Female
निसर्ग रुसला तर
« on: October 24, 2015, 06:13:59 PM »
                  निसर्ग रुसला तर
      समुद्र रुसला तर माशानी कसे जगायचे
        मेघ रुसला तर शेतांनी कसे पिकायचे
        सूर्य रुसला तर दिवसाने कसे उगवायचे
        वारा रुसला तर सुगंधाने कसे पसरायचे
        सुगंध रुसला तर कळ्यांनी कसे दर्वळायचे
        वसंत रुसला तर आम्राने कसे मोहरायचे
        आम्र रुसला तर कोकिळाने कसे गायचे
        निसर्गच रुसला तर माणसाचे कसे व्हायचे

Marathi Kavita : मराठी कविता