Author Topic: दिवस मावळतीला आला...  (Read 1378 times)

दिवस मावळतीला आला...
« on: October 03, 2011, 05:39:25 PM »

दिवस मावळतीला आला...

शुभ्र सकाळी आभाळ नटलेलं असतांना
नभ काळा आच्छादून गेला,
उजेडाची तमा ना बाळगता अंधार म्हणतो
आज दिवस मावळतीला आला...

हिरवळ चोहीकडे दाटली असतांना
दाहक वनवा शेकून गेला,
कोमेजलेली फुले-पाने म्हणाली
आज दिवस मावळतीला आला...

प्रश्नही  येथे उत्तरही येथे असतांना
प्रश्नांनी उत्तराचा पाठपुरावा केला,
केविलवाणी वाणी सावरत उत्तर म्हणाले
आज दिवस मावळतीला आला...

मेघ रिमझिम बरसत असतांना
चातक हा तहानून गेला,
पंखांना आपल्या कुशीत घेऊन म्हणतो कसा
आज दिवस मावळतीला आला...

दुःखाची जखम भळभळत असतांना
मन हास्याची लकीर सोडून गेला,
आपल्याच शैलीत हसून म्हणतो कसा
आज दिवस मावळतीला आला...

: अविनाश सु. शेगोकार
०३-१०-२०११

Marathi Kavita : मराठी कविता