Author Topic: हॉस्पिटलच्या बेडवर  (Read 1025 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
हॉस्पिटलच्या बेडवर
« on: October 05, 2012, 03:31:29 PM »
दोन वर्षाचे पोर 
हॉस्पिटलच्या बेडवर
तुटुनिया दोर
आयुष्याचा
भोवताली डॉक्टर
स्वीकारून हार
अन आवारावर
करे आया
वाहे ऑक्सिजन
रित्या नळीतून
अर्धी इंजेक्शन
भोवताली
सुन्न बाप
बहिऱ्या कानान
डॉक्टरांच म्हणन
ऐकत उभा
वऱ्हांड्यात माय
घे भिंतीचा आधार
आसवांचा पूर
वाहे ऐकटीच
रक्त दाटले डोळ्यात
पिळ पडे आतड्यात
मन चिणले भिंतीत
ओल्या दगडी

विक्रांत
http://kavitesathikavita.blogspot.in/Marathi Kavita : मराठी कविता