Author Topic: हृदयसम्राट...बाळासाहेब ठाकरे ह्यांस श्रद्धांजली ...Watch the Video  (Read 985 times)

Offline Sadhanaa

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 311

आज उगविला दिन काळा
झाकाळून गेले आभाळ
येऊ नये अशी आली
महाराष्ट्रावर अघोर वेळ ।
रंग लढवय्या भगव्याचा
मराठी मनावर फडकलेला
नाहीं रसिक आज त्याचा
म्हणूनि तो  शुष्क जाहला ।
होता नेता वाघ आमुचा
कंठमनी सार्या महाराष्ट्राचा
घटकापळे मोजीत होता
झगडा जीवन मृत्युचा ।
अखेर विझली ज्योत तयाची
दुपारच्या त्या काळ्या प्रहरी
हाहाःकार जगतात  पसरला
धांवली जनता वेडा लहरी ।
भान हरपले जनतेचे  अन
सोसवेना धरणीसही ताण
हमक्यावर तिज येती हमके
दुःख माईना पोटी म्हणून
मार्ग दाविला उन्नतीचा 
जळुनि कायम कणाकणाने
विझली ती ज्योत मंगल
अन देश व्यापला अंधाराने ।
              म्हणुन वाटते मन्मनाला
              राहिला न त्राता कोणी
              मराठा लढवय्या एकच होता
              आतां न ऐकिल हाक कोणी ।
              व्यथित अंतःकरणाने म्हणुनि
              श्रद्धांजली मी त्यांस अर्पितो
              येईल तो कंठमणी पुन्हां
              ह्या आशेवर जीवन जगतो ।
              अर्पितो श्रद्धांजली ही परि
              सवाल उठतो एक मनांत
              कसे मी म्हणु गेले‘हृदयसम्राट' 
              वसे तो कायम जन हृदयांत ।। 
             रविंद्र बेंद्रे

Please click on this....to watch the video
http://youtu.be/pqa5pCvhXi4