काही इकडचे काही तिकडचे ....

Started by pomadon, December 11, 2009, 02:21:39 AM

Previous topic - Next topic

pomadonकाही इकडचे काही तिकडचे ....

मित्रांनो थोडासा प्रयत्न
काही फाईल्स च्या लिंक्स देत आहे...

http://www.mediafire.com/?sharekey=8512c7dfaba6332aab1eab3e9fa335ca16314bb914449437

१) भारताचे जगाला योगदान
२)भारतीय भाषा आणि इंग्रजी
३)उखाणे
४)लॉर्ड माकॅउलाय्स चे पत्र
बघा.... वाचा.... आपला
अभिप्राय महत्त्वाचा आहे...

http://www.mediafire.com/file/mxqazdnwzmo/Indian_Languages_-_working_knowledge.xls
http://www.mediafire.com/file/toqtxqmdwnd/Indias_Gift_to_the_world.pdf
http://www.mediafire.com/file/w4zchjmmwtn/ukhane.jpg
http://www.mediafire.com/file/wonzzdtwq1n/image001.jpg
http://www.mediafire.com/file/qltzynwoytw/Lord_macaulays.gif