Anek Dhanyawad to Anil

Started by gaurig, December 11, 2009, 08:30:30 AM

Previous topic - Next topic

gaurig

Anek Dhanyawad anil. Mazyakade Sadip Kharen chya baryach kavita aahet. Me sandip khare ani Salil Kulkarni hyanchya kavita / gannya chi khup chahati aahe. Me lavkarch aanakhi kahi kavita post karnar aahe.
Ani ho  Kavyashree cha pahila anka download kela apratim aahe.
Maze ek suggestion hote , profile madhe photo select kartana tithe option aahe select artist or musician te sagale hollywood kalakar aahet, jar tya option madhe aapale marathi kalakar, sangitkaranche, maharashtrian santache  photos takata aale tar changale hoil. Tasa tithe select ur own choice pan aahe. Tarihi.
ani hi sapurna site marathitun nahi karata yenar ka manje sagale content aapan marathi akshar tun vachu shaku.

Regards
Gaurig

MK ADMIN

#1
Namaskar,

sarva pratham me apple abhar manto ki tumhala amcha ha upakram mana pasun avadhla. Sandip Khare cha me he chahata ahe....tyanchi gani tar khup ch aparatim ahet. tumhi tumchya kade aslelya kavita nakki post kara jane karun MK chya sarva members na vachta yetil

Profile pic madhye je photos ahet te by default hollywood ahe...te me nakkich change karto..khara tar mazha ya ghosti kade laksha gela ch nahi....

Site sampoorna marathi madhye karnyacha amhi naki prayatna karu... sadhya faqt title bar English madhye ahe.

Me sarva marathi kala premina vinanti karto ki tyani he tumchya sarkha apple mat dilkhulas mandave jene karun amhala MK madhye soodharna karta yetil

Thanks
Anil   :)


Note : Hollywood photos deleted.

gaurig

अनेक धन्यवाद, तुम्ही मझ्या सुचनेची दखल घेतल्याबद्द्ल.
जय महाराष्ट्र, जय मरठी