How to type in Marathi

Started by MK ADMIN, December 18, 2009, 09:44:05 PM

Previous topic - Next topic

Shrikant R. Deshmane

श्रीकांत रा. देशमाने.

[ कविता म्हणजे कागद,
लेखणी अन् तू... ]

Çhèx Thakare

गुगल मध्ये मराठी टायपिंग नाव टाकून जी पहिलि  लिंक येईल त्यावर क्लिक करून गुगल मराठी टायपिंग इंस्टाल करून घ्यावं त्या नंतर Alt+Shift प्रेस करून् मराठी टाईप करावे

Ashwini thite


rshinde


harish pawar


http://www.lexilogos.com/keyboard/devanagari.htm\

ह्या संकेत स्थळावर , मराठी टायपिंग अत्यंत सरल आहे .... ही टायपिंग तिथूनच आहे...

amolasodehttp://www.lexilogos.com/keyboard/devanagari.htm\

ह्या संकेत स्थळावर , मराठी टायपिंग अत्यंत सरल आहे .... ही टायपिंग तिथूनच आहे...