" मी विरून गेलो "

Started by AADESH HARI JADHAV, April 28, 2017, 12:29:30 AM

Previous topic - Next topic

AADESH HARI JADHAV

"मी विरून गेलो"


चिंब भिजून मन, मी अंतर्मुख होऊनी गेलो,,
मम हृदयाची स्पंदने, मी चुकवीत गेलो..

गहिवरले नयन, मी जलमय जाहलो,,
हुंदक्यांना विस्फारून,
मी बालस जाहलो..

तुझ संग राहीन, मी असा न उरलो,,
नयन भर तुज पाहीन,
मी दृष्टीहिन जाहलो..

सृष्टित सखे तुजविण, मी रंक होऊनी गेलो,,
विरहात सजनी, श्रावणात मी विरून गेलो... 


- आदेश वंदना हरी जाधव
9673376685
7506849470

Sandhya Shamala Shinde

#1
खूप सुंदर शब्द रचना " विरून " विरून जाता येतो पण विरलेल्या आठवणी राहतात हृदयात...!