मध्यरात्री जागणे

Started by marathi, January 24, 2009, 10:55:54 AM

Previous topic - Next topic

marathi

एक आयुर्वेदिक गझलमाफीचा साक्षीदार
॥ ॐ धन्वंतरये नमः ॥

मध्यरात्री जागणे वाईट असते
अन दुपारी झोपणे वाईट असते

सारखे रागावणे वाईट असते
सारखे वैतागणे वाईट असते

दूध अन फळ मिसळणे वाईट असते
फ्रीजचे पाणी पिणे वाईट असते

चिप्सपिझ्झे चापणे वाईट असते
कोकपेप्सी ढोसणे वाईट असते

दूध घेणे टाळणे वाईट असते
अन चहाकॉफी पिणे वाईट असते

प्रौढ स्त्रीला सेवणे वाईट असते
अन स्वतःशी खेळणे वाईट असते

यौवनाने माजणे वाईट असते
वृद्धपण नाकारणे वाईट असते

सप्तधातू बिघडणे वाईट असते
दोषतिन्ही बिनसणे वाईट असते

आळसाने लोळणे वाईट असते
नित्यकर्मे टाळणे वाईट असते

देह शाश्वत समजणे वाईट असते
आत्मबुद्धी विसरणे वाईट असते

- वैद्य माफी

Taken from - http://www.manogat.com


harshalrane

saglech wait aste tar changle kay aste????
i think changli kavita aste..
isnt it???

saru

sagale vaeet asate pan tumachi kavita matra changli asate
chan kavita aahe

harshalrane

mala mhanaycha hota ki waeet kahich nasta...
jari kahi asla tari kavita hi kadhich waeet naste.....
pratyek kavita hi changlich aste...

aspradhan


santoshi.world

चांगले काय ते सांगा हो .... इथे सगळंच वाईट दिसतंय...  :P