इतर कविता-(क्रमांक-26)-मन

Started by Atul Kaviraje, October 26, 2022, 09:56:18 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

                                      इतर कविता 
                                     (क्रमांक-26)
                                    -------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     "इतर  कविता"  अंतर्गत  मी  इतर  कवींच्या  कविता  आपणापुढे  सादर  करीत आहे .

                                         मन
                                        -----

तुझे माझे मन
शक्य नाही
तुझ्यविणा जीवन

कोपरा
मनाचा कोपरा
ओला आहे अजुन
मनाचा गाभIरा

आठवण
तुझी माझी आठवण
स्मरणात राहशील
जेथ पर्यंत मरण

खूण
तुझ्या प्रेमाची खूण
जपून टवणार
येशील कधीतरी परतून

तू
मनात तू
स्वप्नात तू
माझ्यात पण तू
माझीच तू

– विजय कुदळ
--------------
संकलक- सुजित बालवडकर
-------------------------

                  (साभार आणि सौजन्य-मराठीकविता.वर्डप्रेस.कॉम)
                 --------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-26.10.2022-बुधवार.