इतर कविता-(क्रमांक-31)-सहवासIचे अत्तर टिपून गेली

Started by Atul Kaviraje, October 31, 2022, 10:27:42 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

                                    इतर कविता 
                                   (क्रमांक-31)
                                  --------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     "इतर  कविता"  अंतर्गत  मी  इतर  कवींच्या  कविता  आपणापुढे  सादर  करीत आहे .

                               सहवासIचे अत्तर टिपून गेली
                              -------------------------

ती जाताना 'येते' म्हणून गेली
अन जगण्याचे कारण बनून गेली...

म्हटली मजला 'मनात काही नाही'
पण जाताना मागे बघून गेली...

तिच्या खुणेची चंद्रकोर ही गाली
वार नखाचा हलके करून गेली...

घडे क्षणांचे रिते असे केले की
देहसुखाचा प्याला भरून गेली...

कळते हा बगिचा का फुलला माझा
काल म्हणे ती दारावरून गेली...

तसे पाहता पाउस तितका नव्हता
कळे न का ती इतकी भिजून गेली...

तिच्या भोवती गंध अता दरवळतो
(सहवासIचे अत्तर टिपून गेली!) ...

— प्रसाद शीरगावकर
-------------------
संकलक- सुजित बालवडकर
-------------------------

                 (साभार आणि सौजन्य-मराठीकविता.वर्डप्रेस.कॉम)
                --------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-31.10.2022-सोमवार.