माझी आठवण येईल

Started by तुतेश रिंगे ✍️, November 16, 2022, 02:54:39 AM

Previous topic - Next topic

तुतेश रिंगे ✍️

जेव्हा तुझे कोणावर प्रेम जडेल
आणि तीच व्यक्ती तुझ मन तोडेल
तेव्हा तुझ्या तुटलेल्या मनाला माझी आठवण येईल

जेव्हा त्या प्रेमभांगातुन तुझ्या डोळ्यांतून अश्रू येतील
आणि ते अश्रु तुझ्यावरच हसत बसतील
तेव्हा त्या हसलेल्या अश्रूंना माझी आठवण येईल

जेव्हा तुझी नजर डोळ्यांत भरलेल्या पाण्याने अंधुक होईल
आणि प्रत्येकाची नजर तुलाच दोष लावत बसेल
तेव्हा तुझ्या जमिनीकडे रोखलेल्या नजरेला माझी आठवण येईल

:- तुतेश रिंगे✍️
________________________________
Follow me on instagram
shabd_mazya_manatale__

:- तुतेश रिंगे ✍️
__________________________________
Follow me on instagram
shabd_mazya_manatale__