इतर कविता-(क्रमांक-79)-वळून पाहणार नाही..

Started by Atul Kaviraje, December 18, 2022, 09:47:24 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

                                       इतर कविता 
                                      (क्रमांक-79)
                                     -------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     "इतर  कविता"  अंतर्गत  मी  इतर  कवींच्या  कविता  आपणापुढे  सादर  करीत आहे .

                                  वळून पाहणार नाही..
                                 -------------------

हिरव्या डोंगरमाथ्यावर
रानफुलं वेचत
नाचत होते..

अन अचानक, अडकला पदर..

वळून पाहिले तर
काटेरी झुडूप..

कुठून अवचित तू आलास नि
धागा अन धागा जपत
हलकेच सोडवलास..

अन मी मात्र गुंतले तुझ्यात..

मग गुलाबी डोंगरमाथ्यावर
रानफुलं उधळत
धावत राहिले..

मग , अडकला पदर..

वळून पाहिले तर
तू..

मी न बोलताही उत्तर दिलेला
प्रश्न
डोळ्यांत घेऊन निरुत्तर उभा..

तू पदर अलवार सोडूनही दिलास..

सोडलास..

मग उजाड डोंगरमाथ्यावर
सुकलेली रानफुलं घेऊन
चालत राहिले..

आज परत ,पदर अडकलाय..

काट्यांत की तुझ्या हातात ?

वळून पाहणार नाही..
अशीच राहीन उभी..

भ्रम जपत..

तुटे पर्यंत..

–स्वप्ना
-------
संकलक-सुजित बालवडकर
------------------------

                  (साभार आणि सौजन्य-मराठीकविता.वर्डप्रेस.कॉम)
                 --------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-18.12.2022-रविवार.