इतर कविता-(क्रमांक-90)-हे तिला कळतं नव्हतं….

Started by Atul Kaviraje, December 29, 2022, 09:42:31 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

                                       इतर कविता 
                                      (क्रमांक-90)
                                     -------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     "इतर  कविता"  अंतर्गत  मी  इतर  कवींच्या  कविता  आपणापुढे  सादर  करीत आहे .

                                    हे तिला कळतं नव्हतं....
                                   ---------------------

ति परत त्याची वाट पहात उभी होती...!
गेलेले क्षण आठवतं होती...

तिच्या प्रत्येक अश्रुमध्ये त्याची

प्रतिमा होती...

तिच्या प्रत्येक हाकेत

त्याची दिशा होती...

सुर्याकडे तिच बघणं थांबत नव्हतं.

सांज होत आली...त्याची वाट

पहाता पहाता...

पणं तो काही दिसतं नव्हता.

सुर्य बुडून गेला...ति अशीच उभी तिथे!

सारखं घड्याळाकडे पहायची..एकटक!

सुर्य बूडून गेला होता कधीचं...

घड्याळही चालत होतं...पणं

तिचे गळणारे अश्रु थांबले होते...

हे तिला कळतं नव्हतं.

– (कल्पेश फोंडेकर)
------------------
--संकलक-सुजित बालवडकर
--------------------------

                   (साभार आणि सौजन्य-मराठीकविता.वर्डप्रेस.कॉम)
                  --------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-29.12.2022-गुरुवार.