इतर कविता-(क्रमांक-112)-मी असाच राहिलो सुनासुना तुझ्याविणा

Started by Atul Kaviraje, January 20, 2023, 10:25:02 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

                                      इतर कविता 
                                    (क्रमांक-112)
                                   --------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     "इतर  कविता"  अंतर्गत  मी  इतर  कवींच्या  कविता  आपणापुढे  सादर  करीत आहे .

                           मी असाच राहिलो सुनासुना तुझ्याविणा
                          ---------------------------------

मी असाच राहिलो सुनासुना तुझ्याविणा
मी इथेच संपलो पुन्हापुन्हा तुझ्याविणा ...!!!

का आली सांजवेळी तुझी याद साजणी ??
आसवांनी वाहण्याचा केला गुन्हा तुझ्याविणा !!

एक एक दिस वाटे वर्ष वर्ष साजणी
मी कसे जगायचे सांग ना तुझ्याविणा ??

भले आजही तुला जिवंत मी दिसेनही
मी मरण सोसले क्षणाक्षणा तुझ्याविणा !!! "

--अभिजित नागले
----------------
--संकलक-सुजित बालवडकर
--------------------------

                 (साभार आणि सौजन्य-मराठी कविता.वर्डप्रेस.कॉम)
                ---------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-20.01.2023-शुक्रवार.
=========================================