प्रेमाचे लव्हाळे....मर्ढेकर

Started by GauravModak, November 11, 2010, 08:15:20 AM

Previous topic - Next topic

GauravModak

HI all,

मला " प्रेमाचे लव्हाळे सौंदर्य नव्हाळे " ह्या बा सी मर्ढेकरांच्या कवितेचे पूर्ण lyrics हवे आहेत.

if any one can post here

Gaurav Modak