इतर कविता-(क्रमांक-181)-वेशीवर पाऊल अडखळले

Started by Atul Kaviraje, November 17, 2023, 09:47:15 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

                                       इतर कविता 
                                     (क्रमांक-181)
                                    ---------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     "इतर  कविता"  अंतर्गत  मी  इतर  कवींच्या  कविता  आपणापुढे  सादर  करीत आहे .

                               वेशीवर पाऊल अडखळले
                              ------------------------

राग : अहीर भैरवताल : अद्धा
चाल साधारण : "इक पल जैसे एक जुग बीता" ...पुछो ना कैसे मैने...रैन बीताई या गाण्यातली ओळ...

दिसला नव्हता जीव जडलेला
पण भरलेले डोळे दिसले
गांव सोडुनी निघता निघता
वेशीवर पाऊल अडखळले

डोळ्याला भिडला कधी डोळा
चटकन दुसरीकडेच बघणे
रेंगाळत वाटेवर असणे
समोर येता गुमसुम होणे
....समोर येता गुमसुम होणे
वागण्यातुनी दिसले नाही
शब्दही ओठांमागे खिळले
गांव सोडुनी निघता निघता
वेशीवर पाऊल अडखळले

रुमाल माझे हातोहाती
तेव्हा कसे हरवले होते
वहीचा माझ्या सुवास घेता
त्याला कुणी चिडवले होते
....त्याला कुणी चिडवले होते
तरल मंद नाजुकशी प्रिती
जाणवता मोहर दरवळले
गांव सोडुनी निघता निघता
वेशीवर पाऊल अडखळले

दूर कुठे तो गांव राहिला
नाही कसला धागा उरला
निरोप देताना वेड्याने
असा निखारा मनी पेरला
....असा निखारा मनी पेरला
अंतर इतके, अंतर माझे
झुरले, चुटपुटले, हळहळले
गांव सोडुनी निघता निघता
वेशीवर पाऊल अडखळले
वेशीवर पाऊल अडखळले

==========
गीत : स्वरांगी देव
संगीत : स्वरांगी देव
==========

--संकलक-सुजित बालवडकर
--------------------------

                   (साभार आणि सौजन्य-मराठी कविता.वर्डप्रेस.कॉम)
                  ---------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-17.11.2023-शुक्रवार.
=========================================

CHECK OUT MY SOCIALS -

INSTAGRAM - https://instagram.com/atul_chya_kavita
PINTEREST - https://www.pinterest.com/chyakavitaatul55/
TWITTER(X)- https://twitter.com/AtulChyaKavita
YOUTUBE   - https://www.youtube.com/@atulchyakavita4928/videos
FACEBOOK  - https://www.facebook.com/atulchyakavita
=========================================