तडका - लोकशाहीचा विजय असो

Started by vishal maske, January 03, 2024, 11:03:41 AM

Previous topic - Next topic

vishal maske

लोकशाहीचा विजय असो

कोण कुणासोबत गेलय
ते आम्ही पाहिले आहे
युती आणि आघाड्यांचे
राजकारण बाकी राहिले आहे

घडत्या राजकीय घडामोडींत
आता अजुन अंत पाहु नये
लोकशाही च्या मजबुती करता
इथला "वंचित" वंचित राहु नये

ॲड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड
मो. ९७३०५७३७८३