नवा स्पर्श

Started by yallappa.kokane, January 11, 2024, 07:49:38 PM

Previous topic - Next topic

yallappa.kokane

नवा स्पर्श

नवा स्पर्श जाणवला सखीचा
नजरही तिची बोलकीच होती
प्रेम व्यक्त करण्याची वाट जणू
खऱ्या अर्थाने मोकळीच होती

जीवाला "निवांत" भेटला कधी
आठवणींच्या गावात रमून जातो
माझी नजर शोधते नेहमी तिला
तिच्याच विचारात हरवून जातो

श्वास घेणं गरजेचं असतं तसे
विचारात सखीच्या जगतो आहे
काळजाचं दुःख स्वतःस ठाऊक
तिचा दुरावा फार सलतो आहे


यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
११ जानेवारी २०२४
यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
९८९२५६७२६४
बदलापूर