तू नसल्यावर

Started by शिवाजी सांगळे, January 20, 2024, 10:16:53 AM

Previous topic - Next topic

शिवाजी सांगळे

तू नसल्यावर

असून पुर्ण, मी अपुर्ण उरतो तू नसल्यावर
गर्दीतही सऱ्या एकटा उरतो तू नसल्यावर

ताल सुरांची कधी नक्षत्रांची संगत असता
मैफल ती, मज बेरंग भासते तू नसल्यावर

भास आभास तुज अस्तित्वाचा खेळ होई
वावरता मी एकट्याने जेव्हा तू नसल्यावर

माहीत नाही संदर्भ मजला त्या चार ऋतूंचे
भासतो प्रेमऋतू मज पोरका तू नसल्यावर

नात्याला का नाव असावे? म्हणतो कोणी
कळू लागतो अर्थ जगण्याचा तू नसल्यावर

©शिवाजी सांगळे 🦋papillon
संपर्क: +९१ ९५४५९७६५८९
©शिवाजी सांगळे 🦋papillon
संपर्क: +९१ ९५४५९७६५८९