तडका - सत्तेचं गणित

Started by vishal maske, February 02, 2024, 03:31:46 PM

Previous topic - Next topic

vishal maske

सत्तेचं गणित

जे निवडून येऊ शकतात
त्यांचा पराभव होऊ शकतो
तर निवडून न येणारांकडुनही
हा पराभव केला जाऊ शकतो

म्हणुनच युती, आघाड्यांची
इथे नेहमी गरज पडली जाते
अन मतांचा अंदाज घेत-घेत
इथे निवडणूक लढली जाते

सरकार स्थापन करण्यासाठी
त्यांचा मोठा आटा-पीटा असतो
पण त्यांना सत्ता देण्याकरीता
मतदारांचाच मोठा वाटा असतो

ॲड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड
मो. 9730573783