तडका - नेते गुंड

Started by vishal maske, February 04, 2024, 11:10:26 AM

Previous topic - Next topic

vishal maske

नेते गुंड

राजकीय युती असली जरी
वैयक्तिक मात्र खेद असतात
सत्तेत गळ्यात-गळे असुनही
मना मध्ये सुपर भेद असतात

म्हणुनच जीवघेणे हल्ले इथे
निर्भयपणे घडवले जातात
कित्येक गुंड प्रवृत्तीचे नेतेही
पक्षा-पक्षांत वाढवले जातात

ॲड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड
मो. 9730573783