तडका - हा आदर्श बरा नव्हे

Started by vishal maske, February 12, 2024, 09:42:17 PM

Previous topic - Next topic

vishal maske

हा आदर्श बरा नव्हे

महाआघाडीतील महाभाग
महायुतीत घुसायला लागले
विरोधी भुमीका बजावणारे
नक्की काय ढोसायला लागले

ब्लॅकमेलिंग म्हणलं तर बघा
आजचा पक्ष प्रवेश खरा नव्हे
कालचा आदर्श दडपवण्यासाठी
आजचा हा आदर्श बरा नव्हे

ॲड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड
मो. ९७३०५७३७८३